Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Lookrecja
18:36

Po raz pierwszy chyba tak naprawdę zrozumiałam, że wycofuję się z relacji nie dlatego, że powinnam czy muszę, tylko dlatego, że chcę. Poczułam, że to zwrotny moment w moim życiu. Zaczęłam zauważać, że ważniejsze dla serca jest to czego pragnę, a nie to co powinnam.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagregorczykm gregorczykm
Lookrecja
18:35
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Lookrecja
18:34
4192 02dd 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianiemniej niemniej
Lookrecja
18:08
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaadaaa93 adaaa93
Lookrecja
18:07
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaciarka ciarka
Lookrecja
18:04
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialukster lukster

November 09 2018

Lookrecja
18:27
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viakaciemilordzie kaciemilordzie
Lookrecja
18:25
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
Lookrecja
18:22
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Lookrecja
18:21
Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
Lookrecja
18:17
3640 caf4 500
Lookrecja
18:17
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Lookrecja
18:15
Lookrecja
18:14
9948 2b5e 500
Reposted fromfelicka felicka viahonigwurm honigwurm
Lookrecja
18:11
9517 5655 500
Reposted fromonlyman onlyman viaekhemm ekhemm
Lookrecja
18:09

October 26 2018

Lookrecja
17:54
Powiedzieć Ci jak ma być? Ma być szał, mam się jarać. Mam cały czas o Nim myśleć i ma szybciej bić serce, kiedy zobaczę wiadomość od Niego. Mam skakać z radości, kiedy zaprosi na spacer i ciągle się uśmiechać. Mają mi się uginać kolana przy każdym Jego spojrzeniu w moją stronę i mam drżeć, kiedy mnie dotknie. Nie chcę być z kimś, przy kim tego nie czuję.
— przy Tobie czułam...
Reposted fromchocoway chocoway viakaciemilordzie kaciemilordzie
Lookrecja
17:49

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
Lookrecja
17:49
4739 baa7
love
Lookrecja
17:43
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl