Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

Lookrecja
19:07
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
19:03
7971 3180
Reposted fromhormeza hormeza viamadameimperfect madameimperfect
Lookrecja
19:03
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
Lookrecja
18:58
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viahestjapa hestjapa
Lookrecja
18:57
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viarybasferyczna rybasferyczna
Lookrecja
18:57
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viahestjapa hestjapa
Lookrecja
18:56
Lookrecja
18:54
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viaSilentForest SilentForest

May 11 2019

Lookrecja
22:03
Lookrecja
22:02
3144 8077 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialapis-lazuli lapis-lazuli
Lookrecja
22:00
Ludzie przywykli do tego, że daje rade. To smutne, bo nawet gdy dzwonią aby pocieszyć mnie to ja pocieszam ich. 
Reposted frompuh puh vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:51
When looking back doesn’t interest you any more you’re doing something right.
Reposted fromhwaiting hwaiting vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:51
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viarosses rosses
Lookrecja
21:50
6187 20c0 500
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:49
8811 0e73 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:49
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:48
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
21:48
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
Lookrecja
21:47
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadygoty dygoty
Lookrecja
21:44
Po co komu wspomnienia, kiedy nie ma z kim się nimi dzielić? Zaczynają wtedy znikać, blakną i rozwiewają się jak dym.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl