Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

Lookrecja
Lookrecja
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viakashkash kashkash
Lookrecja
9318 fdc5 500
Reposted frompunisher punisher viashadowfax42 shadowfax42
Lookrecja
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadramaturg dramaturg
Lookrecja
Lookrecja
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viacornymistick cornymistick
Lookrecja
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Lookrecja
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viaverena-i-p verena-i-p
Lookrecja
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viakatieeee katieeee

August 17 2018

Lookrecja
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viamesoute mesoute
Lookrecja
7713 5613 500
Reposted fromdogs dogs vialadymartini ladymartini
Lookrecja
9307 b3f2 500
Lookrecja
Lookrecja
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Lookrecja

July 26 2018

Lookrecja
W trudnych chwilach warto z kimś po prostu pobyć. Tego się nauczyłam.
— Joanna Brodzik w magazynie "PANI"
Lookrecja
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viacharlotte99 charlotte99

July 20 2018

Lookrecja
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl