Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Lookrecja
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajok jok
Lookrecja
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabananaapple bananaapple
Lookrecja
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
Lookrecja
3821 8358 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoppyseed poppyseed
Lookrecja
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

October 13 2018

Lookrecja
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
Lookrecja
0697 5c30

October 04 2018

Lookrecja
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vialetmeget letmeget
Lookrecja

September 25 2018

Lookrecja
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Lookrecja
u mnie bez zmian
Lookrecja
W życiu każdej kobiety przychodzi moment zdecydowania.

Wiemy, że pragniemy bliskości, nie dla samych przytulanek. Pragniemy rozdać to, co mamy wewnątrz.

I nagle wszyscy dotychczasowi chłopcy, pozostają chłopcami. A my potrzebujemy mężczyzny.

Tak samo zdecydowanego jak my same.
— #45
Reposted fromffina ffina viaDangerousHope DangerousHope
Lookrecja
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPatij Patij
Lookrecja
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
Lookrecja
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaodyssey odyssey

August 21 2018

Lookrecja
Lookrecja
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viakashkash kashkash
Lookrecja
9318 fdc5 500
Reposted frompunisher punisher viashadowfax42 shadowfax42
Lookrecja
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadramaturg dramaturg
Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl