Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

Lookrecja
13:09
1400 9eaf 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapareidolie pareidolie
Lookrecja
13:08
Reposted fromgruetze gruetze viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Lookrecja
13:05
1136 ad9b
Reposted fromtichga tichga viaDeborahCurtis DeborahCurtis

August 02 2019

Lookrecja
18:29
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Lookrecja
18:28
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
Lookrecja
18:24
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
18:24
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
18:23

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul

July 24 2019

Lookrecja
18:39
rób ze mną dobro.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamy-whole-self my-whole-self
Lookrecja
18:36
9311 de39 500
Reposted from2017 2017 viacristinaa cristinaa
Lookrecja
18:35
8776 fd8c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxsneakyx xsneakyx
Lookrecja
18:35
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxsneakyx xsneakyx
Lookrecja
18:28
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Lookrecja
18:27
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"

July 21 2019

Lookrecja
10:00
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viagreywolf greywolf
Lookrecja
09:59
Lookrecja
09:58
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viafoodforsoul foodforsoul

July 19 2019

Lookrecja
14:45
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viazielono zielono
Lookrecja
14:38
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viafoodforsoul foodforsoul

July 07 2019

Lookrecja
18:54
3473 5c56 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl