Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

Lookrecja
0741 d65e 500
Reposted frommhsa mhsa viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
0563 a1c2
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaAmericanlover Americanlover

April 21 2017

Lookrecja
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaawaken awaken
Lookrecja
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Lookrecja
3919 a0ad
Potwierdzam.
Lookrecja
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens vialetmeget letmeget
Lookrecja
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski

April 19 2017

Lookrecja
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaeretika eretika
Lookrecja
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Lookrecja
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaAnetzschka Anetzschka

April 08 2017

Lookrecja
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaawaken awaken

School for 12 years, college for 4 years, then you work until you die.

Cool.

— (via liebeficktunsalle)
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaawaken awaken
Lookrecja

April 02 2017

Lookrecja
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viamiktoria miktoria
Lookrecja
2560 bd7b 500
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viaeternia eternia
Lookrecja
0895 5958
Reposted fromlukster lukster
Lookrecja
0927 8e5f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Lookrecja
3881 d5ee
Reposted frommadlenaa madlenaa viarock-sex-love rock-sex-love
Lookrecja
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl