Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Lookrecja
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Lookrecja
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viafoodforsoul foodforsoul

May 04 2017

Lookrecja
3999 5cab
Reposted fromlaters laters viakrainakredek krainakredek
0698 39bb
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Lookrecja
2005 9e4d
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
1818 639d
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Nie będę niewolnicą żadnej miłości. Nikomu nie oddam celu swego życia, swego prawa do nieustającego rośnięcia aż po ostatni oddech.
— Anna Świrszczyńska - "Odwaga"
Lookrecja
Nie musimy dążyć do sprostania cudzym wyobrażeniom o tym, jak powinna wyglądać kobieta. Nasze prawdziwe, unikalne piękno rozkwitnie, gdy odnajdziemy wewnętrzną harmonię zbudowaną na samoakceptacji i pozytywnym obrazie siebie. Nie walczmy ze sobą. Traktujmy siebie z troską i miłością.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Nauczyłam się słuchać siebie. I nie chodzi o to, że nie korzystam z rad innych, ślepo bronię swojego zdania i zawsze musi być po mojemu. Ogólnie nie musi, ale w moim prywatnym świecie tak. Bo dzisiaj wiem, co jest dla mnie ważne; jakie wartości, jacy ludzie. I nienawidzę, gdy ktoś narzuca mi swoje zdanie. Dlatego sama wybieram ludzi, z którymi rozmawiam i spędzam czas. Mam do tego prawo. Toksyczne osoby i te, które nic nie wnoszą do mojego życia, są po prostu omijane przeze mnie wielkim łukiem. Szkoła uczy czegoś bardzo ważnego; nie mamy wpływu na to, kim się otaczamy, ale możemy wybrać, kto wpływa na nas.
— Wiktoria Błędzka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Normalność jest nudna. Chcę odnosić sukcesy. Być spełniona.
— C.C. Hunter - “Odrodzona”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Wędrować po pustym mieście i wciągać w nozdrza poczucie wolności. Z niczego się nie tłumaczyć, nie udawać, mieć odwagę być sobą. (...) Wiedzieć, czego się chce i nie tworzyć smutków.
Lookrecja
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viakrainakredek krainakredek
Lookrecja
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaawaken awaken
Lookrecja
2451 d4de 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaawaken awaken
Lookrecja
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl