Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019

Lookrecja
22:20
Lookrecja
22:13
6100 a724 500
Reposted frompiehus piehus vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lookrecja
22:03
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialecgo lecgo

November 01 2019

Lookrecja
22:44
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamyego myego
Lookrecja
22:42
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viamyego myego
Lookrecja
22:41
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Lookrecja
22:41
9709 4cb0 500
Reposted fromBabson Babson vianieobecnosc nieobecnosc
22:40
Lookrecja
22:39
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viascared scared
Lookrecja
22:35
5052 c62f 500
Reposted fromgrobson grobson viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
22:34
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
Lookrecja
22:31
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Lookrecja
22:30
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Lookrecja
22:29
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapoppyseed poppyseed
Lookrecja
22:29
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
22:28
 Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny. 
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul

October 22 2019

Lookrecja
18:23
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
18:20
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
18:16
5052 c62f 500
Reposted fromgrobson grobson viafoodforsoul foodforsoul
Lookrecja
18:15
Ludzie są cudowni. Kreatywni. Dobrzy. Życzliwi. Cierpliwi. Inteligentni. Zaradni. Ciepli. Przyjazni. Odważni. Ludzie są też jednak cyniczni, kłamliwi, podli, fałszywi i aroganncy. Ci pierwsi to iskra w szare dni, ci drudzy to wyłącznie doping, aby szerzej się uśmiechać i piękniej żyć.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl